News News
Minimize Maximize

ስምምነት

  ሚኒስቴሩና የኮሪያ መሬትና ቤቶች ኮርፖሬሽን በጋራ ለመስራት ስምምነት ተፈራረሙ   በከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮና የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ከኮሪያ የመሬትና ቤቶችና ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ ለመስራት ግንቦት 18 ቀን 2008 ዓ.ም በአዲስ አበባ...

በሃገራችን የአግሮስቶን ምርቶችን ጥቅም ላይ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ ተገለጸ

  በሃገራችን የአግሮስቶን ምርቶችን ጥቅም ላይ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ ተገለጸ   የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ከሁሉም ክልሎች ከተውጣጡ ባለሙያዎች ጋር ለመንግስት የቤት ልማት ፕሮጀክቶች የሚያገለግሉ የአግሮስቶን ምርት አቅርቦት፣ ፍላጎት፣ አጠቃቀም፣ ስርጭትና አስተዳደር...

በ2017 ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ምቹና ተስማሚ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

  ሚበ2017 ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ምቹና ተስማሚ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ   በከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮና የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ከኮሪያ የመሬትና ቤቶችና ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ ለመስራት ግንቦት 18 ቀን 2008 ዓ.ም በአዲስ አበባ...

በከተሞች የህዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር ሰፈርን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ መሰራት ያስፈልጋል

  በከተሞች የህዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር ሰፈርን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ መሰራት ያስፈልጋል   የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር በዘርፉ ያለውን የህዝቡና የባለሚና ተሳትፎን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ካላፈው አፈጻጸም እጅግ የተሻለ...

On the plan year

  በዕቅድ ዘመኑ በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በቤት ልማትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት የተሻለ ስራ መሰራቱን ተገለፀ በጋሻው ታደሠ የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የዘርፉ የመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈፃፀምና የ2007 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም የሚኒስቴር...

civil

  ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለፀ በጋሻው ታደሠ የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አመራሮችና ባለሙያዎች ዘጠነኛውን የሲቪል ሰርቪስ ሳምንት “ሴቶችን ለማብቃት፣...

Showing 1 - 10 of 116 results.
Items per Page
Page of 12