News News
Minimize Maximize

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ  በአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት የካ አባዶ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የሚገነባው የ10/90 የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ግንባታ 45 በመቶ መጠናቀቁ ተገለፀ፡፡ መንግስት በተለያየ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ ዜጐች እንደ...

ግንቦት ሃያን የምናከብረው ከበዓልነቱ ባለፈ ከድህነትና ኃላቀርነት ለመላቀቅ ለጀመርነው ጉዞ ቃላችንን የምናድስበት ዕለት በመሆኑ እንደሆነ ተገለፀ

ግንቦት ሃያን የምናከብረው ከበዓልነቱ ባለፈ ከድህነትና ኃላቀርነት ለመላቀቅ ለጀመርነው ጉዞ ቃላችንን የምናድስበት ዕለት በመሆኑ እንደሆነ ተገለፀ  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሰራተኞች “የግንቦት ሃያ ህዝባዊ ድሎችን በማስፋት የኢትዮጵያን ህዳሴ እውን እናደርጋለን”...

የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ መንደር ግንባታ 70 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ

በ2005 ዓ.ም. መጀመሪያ ላይ የተጀመረው የቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ መንደር በ6 ወራት ውስጥ የፕሮጀክቱ 70 በመቶ ተጠናቋል፡፡  የፕሮጀክቱ ዋና ተቆጣጣሪ ኢንጂነር ሲሳይ ክፍሌ ለከተሞች ልሣን እንደተናገሩት፣ ለፕሮጀክቱ መፋጠን  የተቋራጮች ሀገራዊ ፋይዳውን ተረድተው ወደ ስራ መግባትና...

Showing 118 - 120 of 141 results.
Items per Page
Page of 47