News News
Minimize Maximize

አመራሩም ሆነ ህብረተሰቡ በቁርጠኝነት እንዲሰራ ተጠየቀ

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ቢሮ የህዝብ ተሳትፎና ያልተማከለ አስተዳደር ማጠናከሪያ መምሪያ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ለሚገኙ የተለያዩ ህዝባዊ አደረጃጀቶች በፅዳትና ውበት እንዲሁም በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ ለአንድ ቀን የቆየ ስልጠና ሰጠ፡፡  ...

ኢንተርፕራይዞቹ በመንግስት የሚደረግላቸውን ድጋፍ በልማታዊ አግባብ መጠቀም አለባቸው፡፡

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በመንግስት የሚደረግላቸውን ሁለንተናዊ ድጋፍ በአግባቡ በመጠቀም ከአገር ውስጥ አልፈው በውጭ ገበያ ተወዳዳሪ መሆን እንደሚጠበቅባቸው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ አሳሰበ፡፡  የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገ/መስቀል ጫላ  } ...

Showing 118 - 120 of 138 results.
Items per Page
Page of 46