News News
Minimize Maximize

የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄድ የስራ ተቋራጮች የተሟላ መረጃእንዲሰጡ ተጠየቀ፡፡

የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄድ የስራ ተቋራጮች የተሟላ መረጃ እንዲሰጡ ተጠየቀ፡፡  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄ የሚያስችለውን የምክክር መድረክ አካሂዷል፡፡  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር...

የኢንዱስትሪ ዞኖችን ተቀናጅቶ ማልማት ያስፈልጋል ተባለ፡፡

የኢንዱስትሪ ዞኖችን አልምቶ የሚያቀርብና የሚያስተዳድር ኮርፖሬሽን ይቋቋማል፤ በምግባሩ ይላቅ ከኢንዱስትሪ ዞኖች የሚገኘውን ጥቅም በላቀ ደረጃ...

በጽዳትና አረንጓዴ ልማት ዙሪያ ወጣቱ ትውልድ በባለቤትነት ስሜት እንዲሳተፍ ተጠየቀ

በዘንድሮው ክረምት “የተደራጄ የወጣቶች ንቅናቄ ለሀገራችን ህዳሴ” በሚል መሪ ቃል 9ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች በ7 ዋና ዋና ፕሮግራሞች የበጎ ፍቃድ አገልግሎትይሰጣሉ፡፡  በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አዘጋጅነት በሀገር...

Showing 113 - 116 of 141 results.
Items per Page
Page of 36