News News
Minimize Maximize

የኢንዱስትሪ ዞኖችን ተቀናጅቶ ማልማት ያስፈልጋል ተባለ፡፡

የኢንዱስትሪ ዞኖችን አልምቶ የሚያቀርብና የሚያስተዳድር ኮርፖሬሽን ይቋቋማል፤ በምግባሩ ይላቅ ከኢንዱስትሪ ዞኖች የሚገኘውን ጥቅም በላቀ ደረጃ...

በጽዳትና አረንጓዴ ልማት ዙሪያ ወጣቱ ትውልድ በባለቤትነት ስሜት እንዲሳተፍ ተጠየቀ

በዘንድሮው ክረምት “የተደራጄ የወጣቶች ንቅናቄ ለሀገራችን ህዳሴ” በሚል መሪ ቃል 9ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች በ7 ዋና ዋና ፕሮግራሞች የበጎ ፍቃድ አገልግሎትይሰጣሉ፡፡  በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አዘጋጅነት በሀገር...

በደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች ድጋፍና ክትትል አደረጉ

የደቡብ ክልል ን/ኢ/ከ/ል ቢሮ ከፍተኛ አመራሮች በ4 ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች ድጋፍና ክትትል ማድረግ የሚያስችል የመስክ ጉብኝት አድርገዋል፡፡  የመስክ ጉብኝቱ በበጀት ዓመቱ ግማሽ ወራት ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደ ሲሆን ጌዴኦ፣ ከምባታ ጠምባሮ፣ ሀዲያና ጉራጌ ዞኖችን ያካተተ ነው፡፡ ለመስክ ጉብኝቱ...

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ  በአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት የካ አባዶ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የሚገነባው የ10/90 የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ግንባታ 45 በመቶ መጠናቀቁ ተገለፀ፡፡ መንግስት በተለያየ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ ዜጐች እንደ...

Showing 113 - 116 of 139 results.
Items per Page
Page of 35