News News
Minimize Maximize

በከተሞች የሥራ ዕድል መፍጠር ለሚችሉ ተቋማት ድጋፍ ማድረግ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ተነገረ

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በንግድ ሥራ ተሰጥኦ ውድድር አሸናፊ ለሆኑት 10 ተወዳደሪዎች  ለእያንዳንዳቸው 10ሺ ብር በሽልማት አበረከተ፡፡   ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱን ወክለው ሽልማቱን ያበረከቱት የድጋፍ ሰጪ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ብሩ በፈጣን ዕድገት ጎዳና...

የከተማ ሥራዎችን ወጥነት ባለው መንገድ መተግበር አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ

  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሴክተር የ2005 በጀት አንደኛ ሩብ ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ  በግምገማው ወቅት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ መኩሪያ ኃይሌ እንዳሉት የዝግጅት ምዕራፉ በከተሞችና በክልሎች ወጥ...

ወደ ኢንዱስትሪ መር ክፍለ-ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው

    “ወደ ኢንዱስትሪ መር ክፍለ-ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው”  አቶ ካሣሁን ጐፌ   የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚ/ር  ህዝብ ግንኙነትና የኮሚዩኒኬሽን ጽ/ቤት ኃላፊ ...

በከተሞች ዘመናዊ የመሬት መረጃ አያያዝ ሥርዓትን ለማስፈን የሰው ኃይልን ማብቃት ወሳኝ መሆኑ ተጠቆመ፡፡

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመሬት ልማትና አስተዳደር ዙሪያ የሚስተዋለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ክፍተት በጥራትና በሚፈለገው ደረጃ ለመሙላት የሚያስችል የሁለትዮሽ ስምምነት ታህሳስ 03 ቀን 2ዐዐ5 ዓ.ም በሚኒስቴር መ/ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አደረጉ፡፡ በስምምነቱ...

Showing 113 - 116 of 121 results.
Items per Page
Page of 31