News News
Minimize Maximize

ኢንተርፕራይዞቹ በመንግስት የሚደረግላቸውን ድጋፍ በልማታዊ አግባብ መጠቀም አለባቸው፡፡

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በመንግስት የሚደረግላቸውን ሁለንተናዊ ድጋፍ በአግባቡ በመጠቀም ከአገር ውስጥ አልፈው በውጭ ገበያ ተወዳዳሪ መሆን እንደሚጠበቅባቸው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ አሳሰበ፡፡  የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገ/መስቀል ጫላ  } ...

የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት መብት ምዝገባ አዋጅ ዜጎች ለሚያፈሩት ሀብት ዋስትናን እንደሚሰጥ ተገለፀ

የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት መብት ምዝገባ አዋጅ ዜጐች ለሚያፈሩት ሀብት ዋስትና እንደሚሰጥ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ አስታወቁ፡፡  አቶ መኩሪያ የመሬትና መሬት ነክ ንብረት መብት ምዝገባ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከሚዲያ አካላት፤ከፌዴራልና  ከክልል የዘርፉ...

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን በአግባብ መምራት ወሳኝ መሆኑ ተጠቆመ

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን በአግባብ መምራት ወሳኝ መሆኑ ተጠቆመ::የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን በተደራጀ አግባብ መምራት ወሳኝ መሆኑን  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴሩ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴዔታ የሆኑት አቶ ኃይለመስቀል ተፈራ...

Showing 121 - 123 of 139 results.
Items per Page
Page of 47