News News
Minimize Maximize

በሃገራችን የአግሮስቶን ምርቶችን ጥቅም ላይ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ ተገለጸ

  በሃገራችን የአግሮስቶን ምርቶችን ጥቅም ላይ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ ተገለጸ   የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ከሁሉም ክልሎች ከተውጣጡ ባለሙያዎች ጋር ለመንግስት የቤት ልማት ፕሮጀክቶች የሚያገለግሉ የአግሮስቶን ምርት አቅርቦት፣ ፍላጎት፣ አጠቃቀም፣ ስርጭትና አስተዳደር...

በከተሞች የህዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር ሰፈርን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ መሰራት ያስፈልጋል

  በከተሞች የህዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር ሰፈርን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ መሰራት ያስፈልጋል   የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር በዘርፉ ያለውን የህዝቡና የባለሚና ተሳትፎን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ካላፈው አፈጻጸም እጅግ የተሻለ...

በዕቅድ ዘመኑ በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በቤት ልማትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት የተሻለ ስራ መሰራቱን ተገለፀ

  በዕቅድ ዘመኑ በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በቤት ልማትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት የተሻለ ስራ መሰራቱን ተገለፀ በጋሻው ታደሠ የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የዘርፉ የመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈፃፀምና የ2007 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም የሚኒስቴር...

ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለፀ

  ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለፀ በጋሻው ታደሠ የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አመራሮችና ባለሙያዎች ዘጠነኛውን የሲቪል ሰርቪስ ሳምንት “ሴቶችን ለማብቃት፣...

ዕጣ ከወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች "ፕሮጀክት" በሚል መጠሪያ የተጠቀሱት ቤቶች የሚገኙበት መረጃ

ዕጣ ከወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች "ፕሮጀክት" በሚል መጠሪያ የተጠቀሱት ቤቶች የሚገኙበት መረጃ    ባለፈው ዕሁድ ለባለ ዕድለኞች ዕጣ ከወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች መገኛ መካከል "ፕሮጀክት" በሚል የተጠቀሱት ቤቶች የሚገኙበት ቦታ...

ጥናቶቹ ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ ሆነው ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡

ጥናቶቹ ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ ሆነው ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡   በኢትዮጵያ የአከታተም ቅኝት እና ሃገራዊ የከተማ ልማትና አሰፋፈር ፕላን ጥናቶች ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ ሆነው ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ...

Development and Transformation

በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመኑ በስራ እድል ፈጠራው የተሳካ ስራ መሰራቱ ተገለጸ፡፡   የፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ምክር ቤት በእድገትና ትራንስርሜሽን እቅድ ዘመኑ በስራ እድል ፈጠራ የተሳካ ስራ መሰራቱን ገለጸ፡፡ ምክር ቤቱ የ2007 በጀት ዓመት የ6 ወራት...

የ 10ኛ ዙር የ ኮንዶሚኒየም የ 10/90 ፕሮግራም እና 20/80 ነባር ተመዝጋቢዎች ዕጣ በ መጋቢት 13/2007 ዓ.ም ይፋ ሆነ፡፡

የ 10ኛ ዙር የ ኮንዶሚኒየም የ 10/90 ፕሮግራም እና 20/80 ነባር ተመዝጋቢዎች ዕጣ በ መጋቢት 13/2007 ዓ.ም ይፋ ሆነ፡፡   የአዲስ አበባ ከተማ የ10ኛው ዙር የ10/90 እና የነባር 20/80 የቤት ልማት ፕሮግራም ዕጣ የወጣላቸው ስም ዝርዝሩን ከስር ያገኙታል.. የ...

zenaTer6

የዘርፉን ስራዎችን በውጤታማት ለማከናወን የተጠናከረ የልማታዊ ኮሙዪኒኬሽን ስራ ወሳኝ ነው ተባለ፡፡   የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ስራዎችን በውጤታማት ለማከናወን የተጠናከረና የተቀናጀ የልማታዊ ኮሙዪኒኬሽን ስራ ወሳኝ መሆኑን የከተማ ልማት፣ ቤቶችና...

Showing 11 - 20 of 121 results.
Items per Page
Page of 13