News News
Minimize Maximize

የሊዝ አዋጁን በአግባቡ ለመተግበር የሚያስችሉ ዝርዝር ማስፈጸሚያ ስልቶች መውጣታቸው ተገለጸ::

የከተማ ልማትና ኮንስትሪክሽን ሚኒስቴር ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ 15ዐ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ባለሙያዎች በከተማ መሬት ሊዝ አተገባበር ስልቶች ዙሪያ በቢሾፍቱ  ከተማ ስልጠና ሰጠ፡፡   በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ...

ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች የማስፈጸም አቅማቸውን ማጎልበት እንደሚገባ ተጠቆመ!!

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች የማስፈጸም አቅምን ለማጎልበት ሁሉም ባለድርሻ አካለት የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አስታወቀ፡፡   ከህዳር 26 - 27 2005 ዓም በኢትዮጵያ ሆቴል የተካሄደው የምክክር መድረክ በክልሎቹ የሚታዩትን ክፍተቶች...

በከተሞች የሥራ ዕድል መፍጠር ለሚችሉ ተቋማት ድጋፍ ማድረግ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ተነገረ

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በንግድ ሥራ ተሰጥኦ ውድድር አሸናፊ ለሆኑት 10 ተወዳደሪዎች  ለእያንዳንዳቸው 10ሺ ብር በሽልማት አበረከተ፡፡   ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱን ወክለው ሽልማቱን ያበረከቱት የድጋፍ ሰጪ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ብሩ በፈጣን ዕድገት ጎዳና...

የከተማ ሥራዎችን ወጥነት ባለው መንገድ መተግበር አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ

  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሴክተር የ2005 በጀት አንደኛ ሩብ ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ  በግምገማው ወቅት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ መኩሪያ ኃይሌ እንዳሉት የዝግጅት ምዕራፉ በከተሞችና በክልሎች ወጥ...

ወደ ኢንዱስትሪ መር ክፍለ-ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው

    “ወደ ኢንዱስትሪ መር ክፍለ-ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው”  አቶ ካሣሁን ጐፌ   የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚ/ር  ህዝብ ግንኙነትና የኮሚዩኒኬሽን ጽ/ቤት ኃላፊ ...

በከተሞች ዘመናዊ የመሬት መረጃ አያያዝ ሥርዓትን ለማስፈን የሰው ኃይልን ማብቃት ወሳኝ መሆኑ ተጠቆመ፡፡

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመሬት ልማትና አስተዳደር ዙሪያ የሚስተዋለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ክፍተት በጥራትና በሚፈለገው ደረጃ ለመሙላት የሚያስችል የሁለትዮሽ ስምምነት ታህሳስ 03 ቀን 2ዐዐ5 ዓ.ም በሚኒስቴር መ/ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አደረጉ፡፡ በስምምነቱ...

የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽን ለከተሞች ዕድገት ወሳኝ መሆኑ ተገለፀ

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አዘጋጅነት ከተለያዩ ከተሞች የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎች የተሳተፉበት የአንድ ቀን አውደ ጥናት ህዳር 28 ቀን 2ዐዐ5 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ያህያ አማን እንዳሉት፣...

ISO 9001/2008 የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ጥራትና ተወዳዳሪነት ለማስጠበቅ እንደሚያግዝ ተገለጸ

የ ISO 9001/2008 የጥራት አመራር ስርዓት መዘርጋት የሀገሪቷን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ለማረጋገጥና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቱንና ጥራቱን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ተባለ፡፡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመሆን ህዳር 11 ቀን 2005 ዓ.ም የጥራት አመራር ስርዓቱን...

በጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላይ የባለሙያዎችን አቅም ለማሳደግ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለፀ!!

የከተማ ነዋሪውን የመኖሪያ ቤት ባለቤት ለማድረግ እየተካሄደ ያለውን ጥረት በይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ተሰማርተው የሚገኙ ባለሙያዎች የብቃትና የአመለካከት ችግሮች በቅድሚያ መፈታት እንዳለባቸው ተጠቆመ፡፡ በአዲስ አበባ የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ለሚሳተፉ የሥራ ተቋራጮች የዕድገት እና...

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን በድምቀት አከበሩ

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ሰ ባተኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህዳር 26 ቀን 2005 ዓ.ም. በተለያዩ ዝግጅቶች በኢትዮጵያ የባህል ማዕከል በድምቀት ማክበራቸው ተገለፀ፡፡ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ...

Showing 111 - 120 of 121 results.
Items per Page
Page of 13