News News
Minimize Maximize

የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄድ የስራ ተቋራጮች የተሟላ መረጃእንዲሰጡ ተጠየቀ፡፡

የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄድ የስራ ተቋራጮች የተሟላ መረጃ እንዲሰጡ ተጠየቀ፡፡  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የኮንስትራክሽን ጥናት ለማካሄ የሚያስችለውን የምክክር መድረክ አካሂዷል፡፡  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር...

የኢንዱስትሪ ዞኖችን ተቀናጅቶ ማልማት ያስፈልጋል ተባለ፡፡

የኢንዱስትሪ ዞኖችን አልምቶ የሚያቀርብና የሚያስተዳድር ኮርፖሬሽን ይቋቋማል፤ በምግባሩ ይላቅ ከኢንዱስትሪ ዞኖች የሚገኘውን ጥቅም በላቀ ደረጃ...

በጽዳትና አረንጓዴ ልማት ዙሪያ ወጣቱ ትውልድ በባለቤትነት ስሜት እንዲሳተፍ ተጠየቀ

በዘንድሮው ክረምት “የተደራጄ የወጣቶች ንቅናቄ ለሀገራችን ህዳሴ” በሚል መሪ ቃል 9ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች በ7 ዋና ዋና ፕሮግራሞች የበጎ ፍቃድ አገልግሎትይሰጣሉ፡፡  በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አዘጋጅነት በሀገር...

በደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች ድጋፍና ክትትል አደረጉ

የደቡብ ክልል ን/ኢ/ከ/ል ቢሮ ከፍተኛ አመራሮች በ4 ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች ድጋፍና ክትትል ማድረግ የሚያስችል የመስክ ጉብኝት አድርገዋል፡፡  የመስክ ጉብኝቱ በበጀት ዓመቱ ግማሽ ወራት ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደ ሲሆን ጌዴኦ፣ ከምባታ ጠምባሮ፣ ሀዲያና ጉራጌ ዞኖችን ያካተተ ነው፡፡ ለመስክ ጉብኝቱ...

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ

የ 10/90 የቤቶች ግንባታ አፈጻጸም 45 በመቶ ላይ ደረሰ  በአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት የካ አባዶ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የሚገነባው የ10/90 የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ግንባታ 45 በመቶ መጠናቀቁ ተገለፀ፡፡ መንግስት በተለያየ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ ዜጐች እንደ...

ግንቦት ሃያን የምናከብረው ከበዓልነቱ ባለፈ ከድህነትና ኃላቀርነት ለመላቀቅ ለጀመርነው ጉዞ ቃላችንን የምናድስበት ዕለት በመሆኑ እንደሆነ ተገለፀ

ግንቦት ሃያን የምናከብረው ከበዓልነቱ ባለፈ ከድህነትና ኃላቀርነት ለመላቀቅ ለጀመርነው ጉዞ ቃላችንን የምናድስበት ዕለት በመሆኑ እንደሆነ ተገለፀ  የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሰራተኞች “የግንቦት ሃያ ህዝባዊ ድሎችን በማስፋት የኢትዮጵያን ህዳሴ እውን እናደርጋለን”...

የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ መንደር ግንባታ 70 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ

በ2005 ዓ.ም. መጀመሪያ ላይ የተጀመረው የቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ መንደር በ6 ወራት ውስጥ የፕሮጀክቱ 70 በመቶ ተጠናቋል፡፡  የፕሮጀክቱ ዋና ተቆጣጣሪ ኢንጂነር ሲሳይ ክፍሌ ለከተሞች ልሣን እንደተናገሩት፣ ለፕሮጀክቱ መፋጠን  የተቋራጮች ሀገራዊ ፋይዳውን ተረድተው ወደ ስራ መግባትና...

Showing 111 - 120 of 141 results.
Items per Page
Page of 15